St.Hans-feiring og kammermusikk

Oseana inviterer til St. Hans-feiring i Mobergsvikjo, men også kammerkonserter i kulturhuset gjennom hele sommeren.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.com)

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Oseana inviterer også i år til St,Hans-feiring i Mobergsvikjo.

«Oseana held fram med tradisjonen og inviterar alle osingar og andre interesserte til god, gamaldags St. Hans-feiring i Mobergsvikjo! Her blir det moglegheit for å grille, og det blir aktivitetar og leikar. Årets musikalske underhaldning frå scena står både Spelemannslaget og Dursamskipnaden for», melder Oseana på sine nettsider.

Grillene er varm fra kl. 16.00.

Værvarselet for St.Hans ser du her!

Kammermusikk i sommer
I sommer blir det også kammermusikk i Oseana.

«Musica Nord arrangerer kammerkonsert i Griegsamlingen kvar søndag klokka 14 frå 30.06 til 18.08», melder Oseana på nett.

Mandagsåpent
I sommer vil Oseana også være åpent på mandagene i Oseana.

«Som dei føregåande somrane held både restauranten, museet og resepsjonen ope også måndagane i sommar. Fyrste måndagsope blir 24. juni, og opningstidene blir frå 11.00 – 16.30, som dei øvrige vekedagane. Måndagsope held på heile sommaren, ut august månad.