Tilskuddet til Kongshaug Musikkgymnas videreføres

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er enige om å endre regjeringens forslag slik at tilskuddet til Kongshaug Musikkgymnas kan videreføres.

Stortingets finanskomite avgir i dag innstilling om revidert nasjonalbudsjett. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er enige om å endre regjeringens forslag slik at tilskuddet til Kongshaug Musikkgymnas kan videreføres, meldes det i en pressemelding fra Stortinget.

Med egen musikklinje har Kongshaug Musikkgymnas økte kostnader til instrumentopplæring sammenlignet med skoler som underviser i musikk, dans og drama. Stortinget har tidligere fastslått at det bør være egne satser for skoler med rene linjeløp, på lik linje med offentlige skoler. Derfor vakte det bekymring da ekstratilskuddet ble foreslått fjernet fra 1. juli 2013.

Stortingsrepresentantene Dag Ole Teigen og Tove Brandvik fra Hordaland er blant dem som har arbeidet for å opprettholde tilskuddet til Kongshaug Musikkgymnas. Teigen er medlem av finanskomiteen som altså endrer regjeringens forslag til revidert budsjett slik at støtten til Kongshaug kan videreføres, mens Brandvik uttrykte offentlig støtte til skolen blant annet på NRK Vestlandsrevyen da det stormet i fjor høst.

– Vi er glade for at tilskuddet til Kongshaug Musikkgymnas nå videreføres, slik at skolen kan sikre fortsatt drift innen forutsigbare rammer. Skolen leverer musikkutdanning på nasjonalt nivå, uttaler de to politikerne på hordalandsbenken.

I innstillingen fra finanskomiteen viser medlemmene fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet til at det i en årrekke er gitt et likebehandlingstilskudd til Kongshaug Musikkgymnas og foreslår at dette tilskuddet videreføres. Begrunnelsen for tilskuddet skolen har fått siden 2001, har vært å likebehandle musikkgymnaset med offentlige skoler med musikk.

Lars Atle Skorpen er gruppeleder for Os Arbeiderparti, som også har engasjert seg i saken.

– Mange års faglig suksess har vist at tilbudet på Kongshaug er attraktivt for mange unge. Tilsvarende tilbud finnes ikke i offentlig regi. Det er knallbra at regjeringen nå løser denne floken. Personlig gleder jeg meg til neste gang jeg får oppleve Kongshaugelever i aksjon, sier Skorpen, som karakteriserer vedtaket som en gladnyhet.

Instrumentalopplæringen er kjernevirksomheten ved et musikkgymnas. At tilskuddet i fjor ble foreslått fjernet, skapte bekymring for framtiden til det musikkfaglige miljøet og skolens egenart.

Vedtaket som nå gjøres betyr 1,65 millioner kroner ekstra til Kongshaug resten av 2013, eller godt over tre millioner i helårsvirkning.