Privatiserer all eldreomsorg

Mens Luranetunet i Os er tilbake på kommunale hender, har FrP-kommunen Austevoll valgt å privatisere all eldreomsorg.

 

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.com)

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Tidligere i vår ble det klart at Os kommune hadde et bedre tilbud å komme med enn private Aleris, når det gjelder drifting av den ene etasjen på Luranetunet. Dermed måtte Aleris trekke seg tilbake og de som jobber der ble igjen kommunalt ansatte.

I Austevoll går de andre veien. Der har nemlig Aleris overtatt alt av arbeid innen eldreomsorgen. Fra og med denne uken er de 170 ansatte på sykehjemmene og i eldreomsorgen i Austevoll ikke lenger ansatt i kommunen. Arbeidsoppgavene blir de samme, men nå er det svenske Aleris som står for all drift.

– Vi håper vi får gjort det samme for brukerne som vi har gjort før. At jobben vår blir den samme som før, sier pleier hos Austevoll pleie- og omsorgssenter, Svanhild Fagerbakken til NRK.

Austevoll er dermed den første kommunen i landet som har overført all pleie og omsorg til et privat selskap.

– Med et samarbeid med de private vil vi videreutvikle en eldreomsorg som allerede er god til å bli enda bedre, sier FrP ordfører Helge André Njåstad til NRK.

– Vi har spart opp mot 7,6 millioner kroner årlig på å konkurranseutsette tjenestene. Det er penger vi vil bruke til å styrke andre deler av tjenestetilbudet til innbyggerne i Hordaland, sier Njåstad.

Et overveldende politisk flertall gikk inn for å konkurranseutsette eldreomsorgen, men kritikerne er lite fornøyd med at Aleris nå har overtatt.

– Det er veldig trist. Vi er helt imot den private driften, fordi vi er redde for at de ansatte skal tape rettighetene sine, sier Karen Kvinge, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Austevoll til NRK.

– Her kommer storkapitalen inn. Aleris er et selskap som driver etter profitt og ikke etter de gode intensjonene om å drive veldedig og god omsorg for de eldre, sier leder for Austevoll Arbeiderparti, Bård Moshagen til NRK.

– Vi føler vi er blitt et utstillingsvindu for Frp sitt partiprogram, sier Moshagen.