Må noen skade seg?

Ved denne ballbingen er det fritt frem for unger å stikke fingrene inn i det elektriske.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.com)

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

En leser henvender seg til NyttiOs i forbindelse med at det elektriske anlegget står helt åpent i ballbingen ved snuplassen i Halhjemsmarka.

– Må vi vente til det skjer et uhell før dette blir ordnet, spør vedkommende?

Om det er strøm i anlegget på ballbingen, bør nok dette sørges for å bli ordnet raskt slik at ikke barnehender ikke kommer til.

Så vidt NyttiOs kjenner til, er denne ballbingen en del av det anlegget som Søre Neset Idrettslag disponerer.

Vedkommende fortviler også over at boss ligger slengt langs skoleveien.

– Det er forferdelig at foreldre kaster boss på en slik måte.