Dømt for falsk anmeldelse av voldtekt

Høsten 2009 anmeldte hun en mann for brutal voldtekt. Det viste seg å være for å dekke over et sidesprang. Nå er hun selv dømt for falsk anmeldelse.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook! 

Kvinnen møtte en mann på et utested i Os høsten 2009. Da hun kom hjem til sin daværende samboer, fryktet hun hans reaksjoner og fortalte at hun var blitt voldtatt, melder NTB.

Noen dager senere politianmeldte hun mannen hun hadde møtt på utestedet og ga politiet en detaljert beskrivelse av et brutalt overgrep. For å underbygge forklaringen sin, overleverte hun politiet istykkerrevne klær.

Mannen hun hadde vært sammen med, ble pågrepet og satt i varetekt i halvannet døgn. Som følge av voldtektsanklagen mistet han jobben. Først etter ti måneder ble voldtektsanklagen henlagt etter bevisets stilling.

I fjor sommer møttes kvinnen og mannen hun hadde anklaget på et utested. Da innrømmet kvinnen at anmeldelsen var falsk. Dette innrømmet hun senere også overfor politiet, melder NTB.

I tingretten ble kvinnen dømt til seks måneder i fengsel, hvorav fem måneder betinget. I ankesaken skjerpet Gulating lagmannsrett straffen til sju måneder, 90 dager betinget.

Kvinnen anket til Høyesterett, som nå har forkastet anken.

Høyesterett påpeker i dommen at straffenivået for voldtekt er vesentlig hevet de siste årene, derfor har også alvoret og krenkelsen i en falsk beskyldning om voldtekt blitt større.

– Falsk anklage om voldtekt er særlig alvorlig på grunn av den betydningen fornærmedes forklaring har i disse sakene. Samlet tilsier dette at straffen for falske voldtektsanklager må skjerpes sammenlignet med tidligere praksis.