Lemstova tar form på Lyngheim

De siste ukene har lemstova som ble plukket ned fra Tveit, begynt å reise seg igjen på Lyngheim. SE FLERE BILDER!

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.com)

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Stiftelsen Lyngheim startet for flere år siden med å plukke ned og lagre den gamle lemstova på Tveit.

Stiftelsen har i flere år jobbet med å å få reist et historisk tun på Lyngheim og lemstova fra Tveit er første bygning i denne prosessen.

I løpet av sommeren har ildsjeler i stiftelsen gjort ferdig grunnarbeidet på Lyngheim hvor den gamle lemstova skal stå. Og i begynnelsen på august startet arbeidet med å gjenreise den.

«Den samanbygde lemstova frå Tveit er ein klassisk representant for den funksjonsdelte byggeskikken på Vestlandet. Slike lange innhus, med fleire bygningar eller rom under eitt tak – skykkje, stove, eldhus, bu, sval og loft i mange vari- antar – har vore bygde som bustadhus på mange av gardane på vestkysten, heilt frå mellomalderen og fram mot slutten av 1800-talet», skriver Stiftelsen Lyngheim på sine nettsider.

«Lemstova frå Tveit er sett saman av 4 seksjonar: Stavbygd skykkje i austre gavl. Tømra stove ca. 6 x 6 m, opphavleg røykstove. Eldhus eller kjøken i reisverk mellom stova og bua. Tømra bu ca. 5 x 5 m med langsgåande sval», skriver de videre.

Ved siden av Lemstova er det planen at også Håkastova fra Strøno skal settes opp på Lyngheim. Totalt er det i den godkjente reguleringsplanen lagt inn tre bygninger på tunet.

Tunplanen er tilsvarende det gamle tunet på gården Haugstræ, som Lyngheim tilhørte frem til slutten av 1800-tallet.

Stiftelsen Lynhgheim har også planer om å få laget et Amfi borte ved Lemstova på Lyngheim. De skal og sette opp nytt gjerde og få på plass nye benker langs turveien ned mot sjøen på Lyngheim.

Planen er at tunet skal bli en kulturell og sosial møteplass for alle aldre, hvor det vil bli både samlinger rundt gruen med kaffe og hjemmebakst, konserter og utstillinger, melder stiftelsen på sine nettsider.