Reduserer fisketiden i Oselva

Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt nye fisketider etter laks og sjøørret som gir redusert fisketid i Oselva.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.com)

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Direktoratet for naturforvaltning har fastsett fisketider for fiske etter laks og sjøaure i sjø og vassdrag for 2012. For Hordaland er det endring i fisketid for nokre vassdrag.

Seks vassdrag i Hordaland har fått endra fisketid:

Elv/vassdrag    Fisketid Regulering
Simadalselva i Eidfjord 1. juli – 15. september laks og sjøaure
Etnevassdraget i Etne 15. juni – 15. august laks og sjøaure
Omvikelva i Kvinnherad 15. juli – 15. september laks og sjøaure
Frøysetelva i Masfjorden 15. juni – 31. august laks og sjøaure
Osvassdraget i Os/Bergen 15. juli – 15. september laks og sjøaure
Vossovassdraget i Voss 15. juli – 31. august
15. juli – 15. september
Bolstadelva stengt for alt fiske
Sjøaure i Vosso ovanfor Evangervatn
Sjøaure

Elles er det verdt å merke seg forbodet mot å fiske etter laks og sjøaure i fredningssonene/munningssoner i fylket. Det er berre lov å fiske i fredningssonene når vassdraget som renn ut i sona er ope for fiske ettersjøaure.
For meir informasjon om fiske i sjøen, reglar for garnfiske, fredningssoner mm, sjå her.