Vil la 18 åringer kjøre buss

Os Videregående skole er klar til å utdanne 18-åringene, mens Trygg Trafikk er skeptisk.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

– Vi er meget skeptiske. All statistikk viser at det er høy risiko med 18-åringer i biltrafikken. Det er ikke uten grunn at forsikringspremien er høyere for biler som brukes av de yngste sjåførene, sier kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk til bt.no.

Trygg Trafikk er en av flere instanser som i løpet av denne uken skal ha gitt en høringsuttalelse til utspillet fra Samferdselsdepartementet.

– Det er ingen hemmelighet at vi kommer til å svare at man må ha kjørt bil i minst to år før man kan kjøre buss. Transportbedriftenes Landsforening har allerede sagt at opplæringen skal bli god nok. Men vår mening er at ingenting kan erstatte erfaring. 18-åringer bak bussrattet vil ha for liten erfaring uansett, sier Øyen, som regner med bred støtte fra politiet.

I første omgang er det et prøveprosjekt Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet legge til rette for.

– Lavere aldersgrense for bussjåfører kan være et mulig virkemiddel for å fremme rekruttering til bussjåføryrket, selv om det knytter seg usikkerhet til de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av et slikt tiltak, skriver avdelingsdirektør Bente Skjetne i Statens vegvesen til høringsinstansene.

Allerede i sommer tok Vegdirektoratet kontakt med videregående skoler med landslinjer for å høre om de var interessert i å utdanne 18-åringer til bussjåføryrket.

Blant de ni skolene i Norge som svarte positivt var blant andre Os vidaregåande skule i Hordaland og Sogndal vidaregåande skule i Sogn og Fjordane.

De står altså klare, hvis fylkeskommunene vil søke om å delta i forsøksordningen. Departementet vil nemlig la fylkene stå fritt til å avgjøre om de vil delta i en ordning for utdanning av lærlinger fra 18 år innen persontransport, skriver bt.no.