To av tre har full bilbonus

Over 80 prosent av norske bileiere befinner seg i toppen av bonusskalaen

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

64 prosent har toppbonus på 75, mens ytterligere 18 prosent har 70, viser tall fra If Skadeforsikring.

– Ulykkestallene får mye oppmerksomhet i pressen, men norske bilister kjører skadefritt det meste av tiden. I gjennomsnitt blir vi utsatt for en bilskade hvert tiende år, sier fagsjef Ola Roll i If Skadeforsikring.

Premien du betaler blir lavere jo høyere bonus du har. For hvert skadefrie år rykker du ti prosentpoeng opp på bonusskalaen. Hos de fleste forsikringsselskapene blir du stående på bonustrinn 70 i fem år før du rykker helt til topps, til 75.

– Skalaen fungerer omtrent som en rabatt. Den som kjører skadefritt i mange år, skal premieres ved at det merkes på lommeboka, sier Roll.

Det er en klar sammenheng mellom økende alder og oppsamlet bonus, viser If-tallene. Bilførere over 50 år dominerer bonustoppen.

Vanskelige prosenter
Bulker du og får skylda, blir det et nedrykk på 30 prosentpoeng hvis den oppsparte bonusen er på 70 eller mindre.

Men det betyr ikke at forsikringspremien blir 30 prosent dyrere.

– Det er stor forskjell på prosent og prosentpoeng, og mange får seg en overraskelse når de oppdager at et nedrykk på 30 prosentpoeng i praksis kan bety at premien øker til det dobbelte, sier Roll.

Har du for eksempel 10 000 kroner i bilforsikringspremie, betyr 70 oppsparte bonuspoeng at du bare betaler 30 prosent av premien, i dette tilfellet 3000 kroner.

Hvis du får nedrykk på 30 prosentpoeng, betyr at du i stedet må betale 60 prosent av de 10 000 kronene, det vil si 6000 kr.

– Saksbehandlerne våre har ofte en utfordrende jobb med å forklare dette regnestykket, medgir Roll.

Forsikringskunder med toppbonus på 75 kommer bedre ut av det. Nedrykket er på kun 15 prosentpoeng. De som har hatt toppbonus i mer enn fem år, rykker ikke ned, men får nullstilt ’’telleren’’, som betyr at de går ned 15 poeng hvis de får en ny skade i løpet av de fem første årene.

Betale selv?
Skaden må være selvforskyldt for at du skal miste bonus. Derfor er skader ved brann, tyveri eller kollisjoner med dyr unntatt bonustap. Det samme gjelder for naturskader, glass­ og maskinskader og veihjelp.

Egenandel og tap av bonus gjør at det ikke alltid lønner å bruke forsikringen til å bekoste skadereparasjonen. Det blir billigere å betale skaden selv.

– Et nedrykk på skalaen drar du med deg over flere år. Ligger du på bonustrinn 60, kunne du gått til trinn 70, men rykker i stedet ned til 30 ved skade og må jobbe deg oppover igjen, sier Roll.

Han har sett regnestykker som skal illustrere hvor skjæringspunktet går mellom å bruke forsikringen eller betale skaden selv. I ett eksempel bør en bileier på bonustrinn 30 bekoste skader opp til 41 000 kroner selv. For en bileier med toppbonus er beløpet 11 000 kroner.

Regnestykket forutsetter en grunnpremie på 15 000 kroner og egenandel på 5000 kroner.

– Jeg skjønner at det er fristende å presentere slike tall, men det er et svært usikkert regnestykke. Det tas ikke hensyn til at bilen blir eldre i løpet av perioden, eventuelt bytte av bil eller flytting til område med andre takster, eller endret kjørelengde og dekningsomfang, for å nevne noe, sier Roll.

Slik fordeler bonuskundene seg:

75: 64,4 % (to tredjedeler i mer enn fem år)

70: 18,4 %

60: 5,6 %

50: 5,8 %

40: 2,0 %

30: 1,5 %

20: 1,9 %

< 20: 0,3 %

(Kilde: If Skadeforsikring)