Kritisk til nytt veitilsyn

I løpet av året skal det etableres et statlig Vegtilsyn som skal ha tilsyn med det statlige veinettet. – Tilsynet blir ikke uavhengig, mener bilorganisasjonen KNA.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

– Tilsynet skal legges inn under Statens vegvesen, direkte under vegdirektøren. Ellers i samfunnet er det vanlig at tilsyn utføres av helt uavhengige organer som Luftfartstilsynet. For veisektoren blir det mer snakk om internkontroll. Snakk om bukken som passer havresekken, sier seniorkonsulent Leif N. Olsen i KNA.

Han mener det blir vanskelig å ha tillit til et veitilsyn som ikke er uavhengig av de som har ansvar for bygging og vedlikehold av veien.

– Veieier blir sjelden stilt til ansvar for ulykker som skyldes feil og dårlig vedlikehold. Det er god grunn til å spørre seg om et veitilsyn slik det er utformet vil gi noe bidrag til trafikksikkerheten, sier Olsen.

Få dommer
Det er få eksempler på at veieier stilles til ansvar i norske rettssaler.

I 2000 ble Vegvesenet holdt ansvarlig for en ulykke med motorsykkel der føreren omkom. Retten mente det burde vært skiltet at veiforholdene var vanskelige, særlig på grunn av nivåforskjeller og regn på ny asfalt.

Ulykken skjedde rett etter at en veistrekning ble åpnet etter asfaltarbeid. Det var ikke skiltet at veiforholdene var vanskelige.

– Men en nylig dom i Nedre Romerike tingrett frifant de ansvarlige for vedlikeholdet i forbindelse med en dødsulykke på motorsykkel, sier Olsen.

I politirapporten kommer det fram at ulykken skyldes at motorsykkelen hadde kjørt inn i et tre meter langt hull i kjørebanen. Hullet var ikke merket, og til tross for at Vegvesenet hadde vært på befaring nær tre uker tidligere var ingenting gjort. Hullet var verken skiltet med fareskilt eller utbedret.

Tingretten mente at forholdet var uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt.

– I denne saken er det helt uforståelig at veiholder ikke ble stilt til ansvar. Hva skal da til? spør Olsen.

Ble frarådet
KNA mener veitilsyn burde vært helt uavhengig av Vegdirektoratet. Det var også konklusjonen til et offentlig utvalg som vurderte opprettelsen av et norsk veitilsyn.

– Samferdselsdepartementet valgte dessverre en løsning som utvalget og store deler av fagmiljøet sterkt frarådet, nemlig at veieieren skal passe på seg selv. Det er et brudd på alle forvaltningsprinsipper, sier Leif N. Olsen i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

(Pressemelding fra Newswire)