Ventelisten for den tause pasient (Leserbrev)

«Det som uroer meg mest, er situasjonen for alle de som ikke kjenner sine rettigheter og som kanskje er ressurssvake».

 

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

TV2 har den senere tiden avslørt alvorlig manipulering med ventelistene ved Oslo universitetssykehus (OUS). Sykehusets motiv var ene og alene å spare penger. Dette er en uakseptabelt og uverdig praksis overfor pasientene det gjelder, og ikke minst lite tillitskapende fra et helseforetak.

Mange pasienter og pårørende er ressurssterke og vet hvilke rettigheter de har. Det er vel og bra. Men det som uroer meg mest, er situasjonen for alle de som ikke kjenner sine rettigheter og som kanskje er ressurssvake. De som sitter eller ligger stille og tror at man har et helsevesen som holder hva det lover. Og i hvert fall gir melding om hvordan det ligger an med ventetiden for den enkelte.

Men slik denne saken viser, er man helt og holdent overlatt til seg selv også i ventelistesammenheng. Denne saken har sin opprinnelse fra OUS der ledelsen har instruert ansatte til å jukse med ventelistene. Da er det kanskje grunn til å tro at slike ting skjer også ved andre sykehus.

Vi kan ikke ha det slik, og noe må gjøres. Derfor bør det være en egen side for pasientene på HELFO, der pasienten selv eller de pårørende kan sjekke hvordan tidsforløpet for behandling hos det respektive sykehus ligger an. I dagens teknologiske verden burde dette lett latt seg gjøre. En side som alltid er oppdatert og som samtidig hadde umuliggjort triksing og miksing med ventelister og pasienters rettigheter.

Det er tydeligvis en jobb å gjøre for mange i denne saken. Ære være de legene som har satt foten ned og som ikke finner seg i denne ukulturen på pasienters bekostning.

Laila Marie Reiertsen (FrP)

Stortingsrepresentant