Rekordtall for UP

Økte ressurser og større kapasitet på lasermålere har gjort at UP har tatt veldig mange flere kriminelle i trafikken.


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Hittil i år har Utrykningspolitiet pågrepet 53 prosent flere kriminelle enn i samme periode i fjor.

I årets første måneder pågrep UP 678 personer etter straffeprosessloven. Til sammenligning ble det i hele fjor pågrepet 1.424 personer.

Årsaken er blant annet økte ressurser til operativ tjeneste i UP, men også større kapasitet på UPs nye lasermålere.

– Vi kan rett og slett måle flere, sier UP-sjef Runar Karlsen til Politiforum.

Årsaken er blant annet økte ressurser til operativ tjeneste i UP, men også større kapasitet på UPs nye lasermålere.

– Vi kan rett og slett måle flere, sier UP-sjef Runar Karlsen til Politiforum.

– Men dette skyldes også dyktige folk og distriktsledere, legger han til

Effektiv skiltleser
Også bruken av systemet ANPR (Automatic number plate recognition system) bidrar til økningen.

Systemet filmer biler og sjekker automatisk registreringsnumre mot registre over stjålne motorvogner eller andre som er aktuelle i forbindelse med kriminalitet, ran eller promillekjøring.

– Kriminelle er mer sårbare når de er på veien, sier Karlsen.

Flere tatt for høy fart
Også antallet som blir tatt for fartsoverskridelser stiger.

Der er økningen på 38 prosen, mens antallet førerkortbeslag for grove fartsoverskridelser har økt med 86 prosent.

– MVK-innsatsen vår går ikke på bekostning av trafikkdelen. Det ville vært totalt uakseptabelt, understreker UP-sjefen.