Er det fare for slavekontrakter? (Leserbrev)

Jobber ansatte som gjør tjenester for kommunens innbyggerne på slavekontrakter?

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Er det fare for slavekontrakter?

Noen av tjenestene Os kommune skal levere til deg som innbygger kan, i enkelte sammenhenger, ha nytte av å bli “satt ut” til andre, feks til egne kommunale foretak, til interkommunale foretak eller til private. Felles for slike tjenester bør etter Os Arbeiderparti sin vurdering være at de ikke er kommunal kjernevirksomhet (den skal uansett ikke ut på anbud), at bedre løsninger skapes i sammen med andre kommuner, at behovet er for lite til at det er grunnlag for egen drift, osv.

To eksempler på slike tjenester som i dag drives av andre enn Os kommune er innsamling av husholdningsavfall og tømming av septiktanker.

Om få dager overlates innsamling av husholdningsavfall til et nytt selskap, etter mange tiår med en lokal operatør. Det er BiR som har oppdraget fra Os kommune om å stå for denne tjenesten, og BiR har igjen satt ut arbeidet på anbud.  Er du av dem som får septiktanken tømt med jevne mellomrom har Os kommune inngått avtale med et annet firma om å ta seg av denne jobben.

Når noen gjør en jobb for oss innbyggere, er jeg sikker på at de fleste vil være enige i at de ansatte som virkelig gjør jobben skal ha vanlige vilkår for lønn og arbeidstakerrettigheter. Ingen av oss ville finne oss i noe annet, om det var vi som hadde jobben, og ingen av oss tenker at det ville være riktig at andre ble utnyttet for å levere deg en kommunal tjeneste. Alle skal ha en lønn de kan leve av og vilkår som overholder lover og regler i Norge.

Det er kommunestyret som formelt er ansvarlig for at alt som skjer i Os kommune følger lover og regler. Det er langt fra kommunestyresalen til plattformen bak en boss bil eller en tankbil for tømming av septik.  Hvordan sikrer vi så at den som kommer og samler inn bosset og den som tømmer septiktanken, uavhengig av hvilket språk de snakker og hvilket land de kommer fra, får den lønn og de vilkår de skal ha etter norske lover og regler?

Har Os kommune kontroll på slike forhold? Er avtalene som inngås med slike leverandører, enten direkte, eller via mellomledd som BiR, gode nok? Om de er gode nok, blir de fulgt godt nok opp med kontroller, og er kontrollene i tilfelle gode nok? Kan vi i dag med sikkerhet si, at alle som deltar i å levere kommunale tjenester til innbyggere i Os, på direkte eller indirekte oppdrag fra Os kommune, har lønn og arbeidsvilkår som følger norske lover og regler? Jeg bekymrer med for at alt ikke er som det skal. Når selskapet som skal ta over bosstømming leverer anbud som er 30-40 % lavere enn de som var her før, må jo besparelsen hentes inn ett sted.

For kort tid siden ble jeg kontaktet av en innbygger som var urolig for at folk som jobber med tømming av septiktanker i Os ikke fikk en lønn som forholder seg til norske lover og regler. Han som informerte meg var ikke sikker, men hadde gode indisier på at noe var galt med vilkårene. Jeg har derfor kontaktet Ordfører Terje Søviknes med en bekymringsmelding om dette forholdet. Jeg har bedt Ordføreren bidra til at det blir innhentet revisorbekreftede fakta på at det firma som leverer slike tjenester til Os kommune, følger lover og regler i forhold til lønn og andre vilkår, og at forholdet blir så grundig undersøkt at det ikke finnes tvil. Forhåpentlig finnes det ingen uregelmessigheter. Da er alt bra og vi kan ta dette kun som et varsel om at kommunen har et stort ansvar å følge med på at avtaler som blir inngått, faktisk blir iverksatt av leverandøren på en måte som følger norsk lov og regelverk.

Det er viktig å være økonomisk med pengene kommunen forvalter på våre vegne. Det er viktig å være effektiv og få mest mulig ut av hver krone. Men det er ikke riktig å bidra til at noen ikke får skikkelig betalt for et ærlig stykke arbeid, f eks fordi de kommer fra et annet land, snakker et annet språk og finner nye muligheter for seg og sin familie ved å jobbe her i Norge. Jeg er sikker på at ingen i Os vil spare noen kroner på avgiften ved at maten tas av bordet for den som gjør jobben. Slike folk er vi ikke.

Jeg håper Ordføreren synes dette er en sak som er verd å undersøke, og at han så raskt som praktisk mulig forteller oss både at eksempelet fra tømming av septiktanker ikke medfører riktighet, og at Os kommune inngår, og følger opp, alle avtaler med leverandører, slik at denne form for utbytting av mennesker ikke kan skje. Ingen skal jobbe på slavekontrakter.

Lars Atle Skorpen

Ordførerkandidat

Os Arbeiderparti