Har fått inn over 260 000 kroner

Over 30 steder i Norge og tre andre land er representert når det gjelder pengestøtte til Erik Tysse.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Det er fredag den 13 i dag, men det er langt fra noen ulykkesdag for alle.

Kronerullingen som Erling Andersen og Einar Vevatne satte i gang i februar for at Erik Tysse skal få anke saken sin til den internasjonale idrettsdomstolen, har per fredag den 13. mai fått inn 264 650 kroner.

«Det har ikke gått en eneste virkedag så langt uten at noen har betalt inn siden vi startet innsamlingen», melder Erling Andersen til NyttiOs.com.

Så langt har folk fra 32 kommuner i Norge og tre land utenom Norge, vært med å bidra med penger til Kronerulling.net.

Erik Tysse tror på ankebehandling i juni.

– Vi har fått klare indikasjoner på at saken kommer til å bli behandlet i Idrettens voldgiftsrett (CAS) før sommerferien, så jeg tror at det blir ankebehandling i Lausanne i løpet av juni måned, sier Erik Tysse til NTB.

Han tapte på alle punkter da saken var til behandling i domsutvalget i Norges Idrettsforbund, men sammen med advokat Gunnar Martin Kjenner har han fortsatt kampen for å bli frifunnet.