Ny rapport viser alkoholvanene til skoleelever i Os

Bergensklinikkene gjennomførte i fjor en undersøkelse i Os om bruk av rusmidler blant skoleelever. Nå er rapporten etter undersøkelsen klar.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i slutten av april 2010 en undersøkelse blant skoleungdommer i Os kommune. Rusmiddelvaner dannes vanligvis i slutten av ungdomskoletrinnet, og i overgangen til videregående skole. Undersøkelsen er gjennomført blant tre årskull: 8. klasse og 10. klasse på ungdomsskolene, og 2. år på Os vidaregåande skule og Os gymnas.

Fokus har primært vært rusmiddelforbruket, men også noen av de omkringliggende årsaksfaktorene. De  har blant annet sett på noen av de forholdene ved situasjonen i hjemmet som kan ha sammenheng med rusmiddelbruk, som foreldrenes holdninger, og regler for adferd.

Det tok én klassetime å besvare skjemaet. Spørreskjemaene er svært bra fylt ut, og det har vært stor oppslutning (over 99% av de tilstedeværende).

Se hele rapporten her!

I undersøkelsen kommer det blant annet frem at 61 % av guttene og 64 %  av jentene på 10. klassetrinn oppgir å ha debutert med alkohol. Dette gir den gjennomsnittlige debutalderen 14,3 år for jenter og 13,6 år for gutter.

Ungdommene ble også spurt om hvor mye de drakk siste gangen de drakk øl. Forbruket av øl er forholdsvis lavt på åttendetrinnet, for begge kjønn. For de aller fleste i denne aldersgruppen er det snakk om fra ingenting og opp til en flaske pils, en mengde som for uerfarne alkoholbrukere kan gi en rusvirkning.

Det er 23 prosent av guttene og 9% av jentene på 10. trinnet, som angir 4 halvlitere eller mer. Det største konsumet er blant elevene på videregående skole, hvor 15% av jentene og 57% av guttene oppga å ha hatt et konsum på to liter eller mer siste gang de drakk øl.