8,6 millioner til bedring av inneklimaet

Fylkesutvalget gikk torsdag inn for at Os gymnas skal få 8,6 millioner kroner til bedring av inneklimaet.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Fylkesutvalet i Hordaland har løyvd 9 mill. kr til inneklimatiltak ved Knarvik vidaregåande skule og 8,6 mill. kr til betre inneklima ved Os gymnas.

Både ved Knarvik vgs. og Os gymnas er tiltak som no skal gjennomførast delar av større prosjekt som vert gjennomførde over tid.

Til prosjekta ved Os gymnas er det tidlegare løyvd 12,25 mill. kr. Planen er å gjera ferdig heile prosjektet i 2012, noko som også vil krevja løyving neste år.

Ved Knarvik vidaregåande skule er planen å gjennomføra heile inneklimaprosjektet i løpet av 2013, med løyvingar også i 2012-13. Tidlegare er det løyvd 3,8 mill. kr til prosjekt som no får løyving på 9 mill. kr.