– En gledens dag for E39-prosjektet

Det går mot oppstart på bygging av ny vei til Bergen i 2013.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Det er i dag klart at Byrådet i Bergen går inn for alt. C6 for nytt Rådalskryss. Dette er i tråd med Statens Vegvesen sin tilrådning, og saken går nå videre til Komite for Byutvikling og Bystyret i slutten av mai for endelig avklaring.

– Dette betyr at vi nå kan komme videre med hele E39-prosjektet Os-Bergen, og at prosjektet kan komme til endelig godkjenning i Stortinget høsten 2012. Fysisk oppstart på veiarbeidene blir da i 2013!

– Det har lenge vært knyttet usikkerhet til om Bergen kommune ville akseptere den nye kryssløsningen fremmet av Statens Vegvesen, men dette ser nå ut til å være sikret. Mange har jobbet godt og lenge for denne løsningen, og det er all grunn til å rose Byrådet for stor samarbeidsvilje i denne saken, sier ordfører i Os kommune Terje Søviknes i en kommentar.

Et nytt hinder er forsert, og nå kan vi se fremover mot byggestart om to år!