Kaster mye mindre avfall enn i Bergen

Folk i kommune rundt Bergen kaster bare halvparten så mye boss som Bergenserne.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Det er tall fra Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR), som viser at bergenserne kaster mye mer boss en kommunen rundt.

– Det er tydelig at det er de åtte BIR- kommunene som har innført en ny betalingsmodell som er de flinkeste til å kildesortere. Og det er alle kommunene utenom Bergen kommune, sier konstituert kommunikasjonssjef i BIR, Mette Nygård Havre til NRK.

Kommuner som Askøy, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal benytter seg i dag betalingsordningen til BIR.

I kommunene som er med på det nye betalingssystemet til BIR, betaler husstandene en fast månedspris for avfallshåndtering. Det vil si at det betales for å sette ut bosspannet minst seks ganger i halvåret, eller en gang i uken for de som ønsker det.

– Av de som benytter den nye betalingsmåten, ser vi at en gjennomsnittskunde setter ut bosspannet omtrent annenhver uke. De har da et snitt på 22 eller 23 ganger i året som de setter ut restavfallsbeholderen, sier Nygård Havre til NRK.

Bergenserne setter beholderen ut 42 ganger i året.

– Det er helt tydelig at et slikt betalingsincentiv fører til at folk blir flinkere til å kildesortere, sier Nygård Havre.