Fant 5000 år gammel steinøks

En 9-åring fant en sjelden steinalderøks i Kuvågen.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Vilde Drange Veglo (9) fant en spesiell stein da hun lekte ved Kuvågveien. Hun viste den til faren som hadde mistanke om at det kunne være et arkeologisk funn. Han tok derfor bilde av den og sendte til Bergen Museum som kunne bekrefte at det var en 5000 år gammel flintøks, melder bt.no.

– Den er en såkalt tykknakket, rettegget flintøks av en tidlig type. Den ble laget for 5000 år siden, ganske sikkert i Danmark, forteller professor Svein Indrelid ved Bergen Museum til bt.no.
Professoren er mektig imponert over hvor godt bevart øksen er.

– Dette er et særdeles pent og velbevart eksemplar. Den hadde sikkert representert en betydelig verdi i sin samtid.

Øksen hørte hjemme i den tidlige sørskandinaviske jordbrukskulturen i yngre steinalder, som spredte seg fra Danmark og Sør-Sverige og innover i Norge.

På Vestlandskysten besto befolkningen på den tiden av fangstfolk og fiskere, som kun i beskjeden grad tok opp elementer fra jordbrukskulturen etter kontakt med «bøndene» lenger øst.

Hvordan øksen er kommet til Os, er en gåte for professoren. Denne type flintøkser var uvanlige på Vestlandet.

–  Faktisk kjenner vi kun et par stykker fra Hordaland av så tidlig type, opplyser professoren.

Den sjeldne øksen skal nå stilles ut i Bergen.

– Den vil nå bli innlemmet i samlingene til Bergen Museum, som etter Kulturminnelovens forskrift er den institusjon som skal ta vare på alle oldsaker fra Hordaland. Den blir utstillt i steinalderutstillingen på museet så folk kan få sett den, sier Indrelid til bt.no.