363 solcellemoduler gir strøm til Oseana

363 solcellemoduler skal fange sollyset og gi strøm til Oseana kunst og kultursenter.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Installasjonsarbeidet og idriftsettingen av det som til nå er landets største nettilknyttede solscelleanlegg blir avsluttet i disse dager. GETEK AS har stått for installasjonen, melder Byggaktuelt.

Anlegget omfatter 363 solcellemoduler som dekker den 463 kvadratmeter store fasaden på Oseana. Hver av solcellemodulene er på 175 W.

Den installerte effekten er på 63,4 kW, og anlegget vil produsere rundt 42.000 kWt i året, skriver GETEK i en pressemelding.

Ved full drift vil solcelleanlegget kunne dekke 20 prosent av det totale elektrisitetsbehovet i bygget. Anlegget blir også knyttet opp mot det lokale strømnettet, slik at eventuelt overskudd i perioder med høy strømproduksjon og lavt egenforbruk, vil kunne leveres til nettet.

Den produserte strømmen vil først og fremst gå til eget forbruk, mens resten av behovet dekkes med strøm fra nettet. Solcelleanlegget er bygget opp av høyeffektive solcellemoduler med en virkningsgrad på 13,7 prosent, og anlegget har en forventet levetid på 25 år. I løpet av levetiden vil det kunne produsere rundt 1.05 MW.

Oseana ble kåret til «forbildeprosjekt» kulturbygg i Norge av Enova.