Har fått inn over 150 000

På en måned har det kommet inn over 150 000 kroner i kronerullingen til Erik Tysse.

Innsamla beløp runda 18. mars 150.000,- kroner. Ein ny milepæl er nådd, etter berre ein måndas innsamling, melder initiativtagerene til kronerulling for Erik Tysse på kronerulling.net.

Aksjonen held fram, og i neste veke får næringslivet i Os og Fusa brev frå ein av initiativtakarane.

Målet er å få inn minst 200 000 kroner til ankesaken til Erik Tysse.

– Det er utrolig herlig for meg, dette gir meg ståpå-vilje og mot, det er flott å vita at så mange tror på meg. At det skulle gå så fort å få inn så mykje pengar er heilut utruleg seier Erik Tysse i ein kommentar til kronerulling.net

– Berre det at Erling og Einar starta denne kronerullinga satte eg utrouleg stor pris på. Kvart einaste bidrag som kjem inn ser eg på som ei flott støtte, det er brennstoff for å stå på vidare i dette, seier Erik.