Er dette forsvarlig i 80-sonen?

Daglig brukes 80-sonen på E39 til av og på stigning.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Daglig brukes 80-sonen på E39 mellom Ulvenvatnet barnehage og Kuventræ barnehage til av og påstigning. Skoleelever og andre som skal bort i området ved Kuventræ og Os videregående skole går av og klatrer over gjerdet.

– Lovmessig er kanskje ikke dette det mest graverende, men trafikksikkerhetsmessig er dette selvsagt svært alvorlig, sier lensmann Rasmus Atle Dalen til NyttiOs.com.

Når biler stanser mellom de to barnehagene på E39, så står de fremdeles delvis ute i veien og hindrer trafikken som skal forbi.

– Dette er noe jeg vil få trafikkansvarlig hos oss til å se nærmere på, for slik kan vi ikke ha det, sier Dalen videre.