Sier nei til konkurranseutsetting (Leserinnlegg)

Os AP sier nei til konkurranseutsetting.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Det blir ikke aktuelt å iverksette konkurranseutsetting av kommunale kjernetjenester i Os, om Os Arbeiderparti er en del av flertallet etter valget til høsten.

Det store fokus som FrP og Høyre i Os tilsynelatende har hatt på å konkurranseutsette og privatisere kommunal virksomhet, bygger etter Os AP sin vurdering på flere logiske brister.

Enhver virksomhet, privat eller offentlig, har et formål, noe den skal levere, noe den skal være god på. I privat sektor er det knapt noe som er viktigere enn å bli svært god på virksomhetens kjerneområder, ja helst best i landet og kanskje også blant de beste internasjonalt. For å få dette til, kreves et/flere produkt noen har bruk for, kompetente ansatte, en god ledelse, fornuftige rammevilkår og en sterk vilje til å lykkes. Bedrifter som lykkes med sin kjernevirksomhet blir tiljublet, kåret til vinnere, kundene er fornøyde og kommer igjen.

Om dette er den beste oppskriften på å være god i privat næringsliv, hva er så det prinsipielle skillet overført til kommunal sektor? Selvsagt ingen forskjell. Også når det gjelder kommunale kjernevirksomheter, som f eks skole og eldreomsorg, er det knapt noe som er viktigere enn det å bli svært god, ja gjerne best i landet. Også når det gjelder vilkårene for å få det til, er det ingen stor ulikhet. Kommunen har produkter noen har bruk for (f eks utdanning og pleie/omsorg), kommunen trenger kompetente ansatte, en god ledelse, fornuftige rammevilkår og en sterk vilje til å lykkes.

Hvis det er slik at de beste private bedriftene kjennetegnes ved at de selv har full kontroll på sin kjernevirksomhet, hvordan kan det være annerledes for en kommune? Det kan det selvsagt ikke. Derfor vil det også være slik at de beste kommunene har full kontroll over sin kjernevirksomhet. Dermed blir det like lite logisk for Os kommune å sette ut på anbud de viktigste velferdstjenestene innbyggerne trenger, som det ville være for SAS å ikke ansatte pilotene sine selv, at Trond Mohn / Frank Mohn ikke utvikler, tilvirker og selger teknologien sin selv eller at Kaffehuset Friele ikke importerte og produserte kaffen sin selv, men at de satt jobben ut til andre.

Derfor er det heller ingen som er bedre i stand til å bli kjempegod på kommunale velferdstjenester enn nettopp kommunen. Oppskriften er ikke vanskelig å finne, den er bare vanskelig å følge, for FrP og Høyre. Dedikerte kommunalt ansatte, med godt arbeidsmiljø, god utdannelse, lang erfaring og tilbud om videreutvikling innen faget kan, sammen med en aktiv politisk ledelse og gode kommunale ledere, klare mer og bedre enn noen private, innen kommunens kjerneområder.

Jeg har selv vært leder i store virksomheter både i privat og offentlig sektor, her i Norge og internasjonalt. Jeg vet hvor høyt private virksomheter prioriterer å være god på sine kjerneområder, og at de er villig til å gjøre mye for å få det til. Aldri har jeg noen gang hørt folk i privat sektor si at vi blir bedre på vår kjernevirksomhet, ved å sette ansvaret for den ut til andre leverandører. Slik skal det også være i Os kommune. Os AP sitt standpunkt handler om et viktig sosialdemokratisk prinsipp, som også praktiseres fullt ut i næringslivet.

Ansatte i slik privat virksomhet er velkommen ”hjem igjen” til kommunen som arbeidsgiver, når avtalen går ut, om Os Arbeiderparti får det avgjørende ordet.

Os Arbeiderparti garanterer at det ikke blir konkurranseutsetting av kommunale kjernetjenester, dersom velgerne i Os gir oss tilstrekkelig støtte i kommunevalget.

Os Arbeiderparti garanterer at ansatte i kommunen vil bli gitt muligheter for å skape gode velferdstjenester til innbyggerne i Os, på samme måte som ansatte i en bedrift får produsere gode produkter innen sine felt. Derfor kan Os Arbeiderparti også garantere at brukere av kommunale kjernetjenester, og deres pårørende, skal få gode tjenester, når de trenger det, i det omfang de har behov for.

Og dette er ikke bare politikk, det er også logikk og sunn fornuft.

Avtaler Os kommune alt har inngått på dette området vil selvsagt bli opprettholdt ut avtaleperiodene, men vil ikke bli fornyet, forlenget eller konkurranseutsatt på nytt.

Når du, eller en av dine, får behov for kommunale velferdsordinger eller andre fellesløsninger, skal du vite at du blir tatt i mot av kloke kommunale hoder, med varme kommunale hjerter og flittige kommunale hender. Kommunen, det er oss, alle sammen!

Slik har Arbeiderpartiet bygget den norske velferdsmodellen gjennom mange tiår. Den sosialdemokratiske oppskriften virker. Nå bygger vi videre!

Lars Atle Skorpen

Ordførerkandidat

Os Arbeiderparti