Natur i skolen

«Den naturlige skolesekken gir skoler over hele landet muligheten til å sette natur enda mer på kartet.

 

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Grunnskoler og videregående skoler, Vg 1, inviteres til å  søke Den naturlige skolesekken om inntil 50 000 kr for å gjennomføre undervisningsopplegg ved å ta i bruk skolens nærmiljø som læringsarena.

Den naturlige skolesekken (DNS) er en nasjonal satsing som skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen.

Dette kan også involvere samfunnsmessige og teknologiske forhold som fremmer bærekraftig utvikling. Det er viktig at skolens nærmiljø tas i bruk som læringsarena hvor lokale problemstillinger kan stimuler til elevdeltakelse og samarbeid med lokale aktører.

Skoleåret 2009/2010 deltok 78 skoler og skoleåret 2010/2011 deltok 109 skoler fra hele landet med undervisningsoppleg i DNS.