Måler blodsukkeret med mobilen

En ny, norsk oppfinnelse gjør at personer med diabetes kan få blodsukkermålingene rett inn på mobiltelefonen.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

– Målingene av blodsukkeret foretas på vanlig måte, med et stikk i fingeren og bruk av blodsukkermåler. Det nye er at verdiene automatisk sendes til telefonen via Bluetooth, sier Hilde Gaard.

Hun er prosjektleder ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø, som har utviklet telefonapplikasjonen Diabetesdagboken i samarbeid med Diabetesforbundet og med økonomisk støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Selvhjelpsverktøyet er spesielt egnet for personer med diabetes type 2, der riktig kosthold og mosjon er en viktig del av behandlingen. Applikasjonen gjør det enkelt å følge med på hvilken innvirkning matinntak og fysisk aktivitet har på blodsukkernivået.

– Du setter deg personlige mål og registrerer fortløpende hva du spiser og hvor fysisk aktiv du er. Når det er samsvar mellom mål og matvaner eller aktivitet, får du et smilefjes på telefonskjermen, sier Gaard.

Ti personer med diabetes i Harstad tester nå den nye applikasjonen.

Bedre styring
Diabetesforbundet har vært samarbeidspartnere i utviklingen.

– De som har diabetes er vant til å føre opp blodsukkernivå, matinntak og treningsmengde i en diabetesdagbok. Nå kan opplysningene lagres på telefonen i stedet, sier Kathrine Hestø Hansen i Diabetesforbundet.

De historiske dataene på mobiltelefonen blir også et godt hjelpemiddel i samtale med fastlegen dersom medisinering eller behandling må justeres.

– En av testpersonene oppdaget for eksempel at blodsukkeret økte hver onsdag. Forklaringen viste seg å være den ukentlige vinkvelden. Løsningen ble å gå en tur før vinklubben. Slik holdt vedkommende blodsukkeret i sjakk, sier Hansen.

Ikke klar ennå
Størsteparten av midlene til applikasjonen kommer fra TV-spillet Extra. ExtraStiftelsen fordelte i fjor 220 millioner kroner til nyskapende helseprosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.

– En sikrere blodsukkermåling kan gi en stor helsegevinst til landets diabetikere, sier generalsekretær Anne-Kari Holm i ExtraStiftelsen.

Stadig flere nordmenn skaffer seg smarttelefon, men den nye applikasjonen er ikke klar for nedlasting ennå. Først skal prosjektet evalueres. Veien videre er ikke fastlagt.

– Det er nok et stykke fram før alle som har diabetes kan ta i bruk en slik applikasjon, men vi håper at verktøyet etter hvert kan bli tilgjengelig for alle, sier Kathrine Hestø Hansen.

Studenter fra Universitetet i Tromsø skal se nærmere på muligheten for å kommersialisere applikasjonen.