– Barnehagene må fullfinansieres

FrP krever en evaluering av den nye finansieringsmodellen for barnehager.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Omleggingen av barnehagefinansieringen fra nyttår er i ferd med å knekke kommune-Norge og de private barnehagene. Nok en gang ser vi en reform som ikke er fullfinansiert fra statens side. Det er FrPs ordførerkollegium som var samlet til konferanse på Solstrand i Os i helgen som uttaler dette.

Mens private og kommunale barnehager tidligere fikk direkte statlig tilskudd pr barnehageplass, er dette nå en del av rammefinansieringen av kommunene.

Kommune etter kommune opplever at overføringen ikke strekker til i forhold til de reelle kostnadene med barnehagedrift. Dette går igjen ut over andre tjenestetilbud i kommunene som skole, helse og eldreomsorg.

Den nye barnehageforskriften fra den rødgrønne Regjeringen gir barn i private barnehager rett på 88 % av tilskuddet som gis til barn i kommunale barnehager. Dette er en grov forskjellsbehandling som Fremskrittspartiet ikke kan akseptere. For Fremskrittspartiet er alle barn er like mye verdt, enten de går i kommunal eller privat barnehage.

Fremskrittspartiets ordførere krever derfor at barnehagereformen fullfinansieres, og ber om at Regjeringen og Kommunenes Sentralforbund snarest evaluerer den nye finansieringsmodellen. Allerede i Revidert Nasjonalbudsjett våren 2011 må Regjeringen rette opp underfinansieringen.