Utbyggingen er i gang

Byggearbeidene er i full gang på Amfi Os og i oktober åpner Coop.

 

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Sist uke startet gravearbeidene på det som skal bli både nye parkeringsplasser og en stor Coop butikk på Amfi Os.

– Arbeidet er godt i gang på utvidelsen av senteret og allerede i oktober skal Coop åpne, sier senterleder Anne Kristine Tøsdal til NyttiOs.com.

Når det nå utvides på Amfi Os blir det også laget nye parkeringsplasser.

– I forbindelse med byggingen får vi ca 100 nye parkeringsplasser fordelt på under og og over det nye bygget. Det blir også en ny innkjørsel i fra veien på baksiden av senteret og inn på taket til de nye parkeringsplassene, sier Tøsdal.

Ny innkjørsel
En del av parkeringsarealet ved senteret er sperret av i forbindelse med byggingen og en ny innkjørsel er kommet på plass.

– Vi har fått laget en ny innkjørsel på baksiden av senteret som vil bli permanent. Denne skal asfalteres i det nærmeste, sier Tøsdal.

– God plass på baksiden
Senterlederen presiserer at det er masse parkeringsplasser på baksiden selv om det pågår bygging.

– Det har forsvunnet noen parkeringsplasser på forsiden i forbindelse med byggingen, men det fremdeles gode parkeringsmuligheter på baksiden av senteret, sier Anne Kristine Tøsdal til NyttiOs.com.

Krysset fra Byveien og inn til senteret skal utbedres. Planen er at en rundkjøring skal komme på plass i forbindelse med utbyggingen av Amfi Os.

Det er laget ny innkjørsel på baksiden av senteret.
FOTO: Jan Petter Svendal