Stor rasfare i fjellet

Det er vinterferietider og skredekspertene går derfor ut og advarer mot stor rasfare i fjellet.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

– Det er vinterferietid i Norge. Slik snø- og værforholdene er nå, er skredfaren i henhold til den europeiske skredfareskalaen moderat, med faregrad 2 av 5 de fleste steder i landet, sier informasjonssjef Kjell Hauge i Norges Geotekniske Institutt (NGI) til NTB.

Les og se billedserie: Nok en strålende dag i bakken

Skredfaren kan øke noe der det nylig er kommet snø eller hvor vinden fraktet mye snø. På grunn av en kald forvinter er det imidlertid svake lag i snødekket over det meste av landet. Skiløpere i bratt terreng kan derfor utløse skred.

Sjekk lokalt skredvarsel på www.snøskredvarsel.no!

Christian Jaedicke er fagansvarlig ved NGI for snøskred. Hans oppfordring til skituristene, som skal gå i markerte løyper, er at de er trygge så lenge de holder seg borte fra terreng med over 30 graders helning.

– De fleste synes at 30 grader er for bratt til å kjøre på ski. Dette kan gi en pekepinn når man er ute i naturen, sier han.

På grunn av den sterke kulden ved begynnelsen av vinteren har snødekket mange steder svake bindinger til det øvrige snøunderlag. Derfor er det en økende muligheter for skredutløsning – også ved liten tilleggsbelastning, som for eksempel en skiløper kan representerer.

– Dette har vi sett flere tragiske eksempler på i vinter, sier Jaedicke.

Han viser til at det sikreste er å velge en trygg rute. Man bør unngå områder hvor man selv kan utløse skred og også områder hvor man kan bli truffet av snømasser ovenfra.

Jaedicke sier at valg av turretning også bør ta utgangspunkt i terrengets helning. Man bør holde seg unna foten av bratt terreng, og unngå trange bekkedrag.