Fremdeles gammelt og nytt i galleriet

Det er fremdeles mulig å få med seg broderiutstillingen i Galleri Oz. Torsdager er det også kveldåpent.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Siden midten av januar har Galleri OZ hatt en utstilling der gamle broderier har vært tema.

– Vi har søkt i egne og venners og bekjentes gjemmer og funnet broderier som er laget gjennom mer enn 100 år.  Norske og utenlandske, imponerende og ubehjelpelige, vakre og mindre pene.  Alle forteller noe om tiden de ble laget i og om menneskene som laget dem, forteller damene i Galleri Os.

Utstillingen blir stående frem til 26. februar og damene i galleriet minner om at de også har kveldsåpent torsdager fra klokken 19-21.