Ser inn i fremtiden

Skoleelever har samarbeidet med lokal kunstner. Nå blir det utstilling i Vedholmen Galleri.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Søre Øyane Skule har i en årrekke hatt en maritim uke på våren, og denne tradisjonen har blitt videreført også i 2011.

7. klasse ved Søre Øyane skule har sammen med kunstner Vibeke Harild i flere uker jobbet med skulptur i hønsenetting og gips som nå skal stilles ut i Vedholmen Galleri.

Elevene får gjennom skulpturene anledningen til å gi en visuell fortolkning av deres egne erfaringer med havet samt tanker og visjoner om fremtiden.

Skulpturene vil ta utgangspunkt i maritime dyr inn i fremtiden, altså dyr som ikke finnes enda. Elevene må dermed bruke fantasien og utvikle et dyr slik de tenker at det vil se ut i fremtiden.

Eleverne får også en skriftlig oppgave hvor elevens tanker rundt fremtiden og deres maritime dyr skal beskrives. Dette skal presenteres på plansjer som informasjon ved siden av elevenes skulpturer-.

I oppgaven skal elevene beskrive følgende:

* HVILIKET ÅR VI ER I

* HVOR BLE  DERES DYR SETT FØRSTE GANGEN?

* HVOR  LEVER DET NÅ?

* HVA  SPISER DET?

Utstillingen åpner onsdag 16. februar klokken 18.00og vil bli stående til t.o.m. fredag 18. februar Åpningstider: Torsdag kl. 16.00-19.30. Fredag kl. 12.00-16.00.