Banktjørna eller Banktjørno?

Statens kartverk har vedtatt skrivemåten på 237 stedsnavn i Os kommune.

 

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Den 19. januar vedtok Statens kartverk Bergen skrivemåten på 237 stedsnavn i Os kommune.
Her er navnene:
Abbedstjørna, Allia, Askvikneset, Asneset, Asnesvika, Aumaflua, Aumaskjeret, Austre Floren,
Baikroken, Banddalen, Banktjørna, Banktjørnhaugen, Bismaren, Bjørkestølsbotnen, Bjørnahiet, Blåbergholmen, Breiabukta, Bukkaberget, Bukkaberglia, Bydalsskorane, Bøsetret,

Drangsneset, Døsjaelva,

Elvakroken, Endalausdalen, Endalausmarka, Esjeneset,

Fjærhovda, Fluaneset, Fossalia, Furehaugen, Fureneset, Furestølane, Furhaugen, Furholmen,

Gaddhaugane, Gangstøa, Gangstøholmen, Gaupeskarkulten, Gjelet, Gjemdalsskaret, Glupselia, Glåmsdalselva, Gottjørna, Grønhovda,

Hakadalen, Halvardsstølen, Havreholmflua, Havreholmsundet, Havrheia, Havrheitjørna, Hegglandsdalen, Hestahola, Hestamyra, Hetlestraumen, Hetlevika, Hjellakråa, Hjellamarka, Hola, Holsvika, Huldahaugane, Hundabekken, Hundaflesa, Hundarullen, Hundhaugen, Høgalia, Høgelikampen, Høgåsdalen, Høgåsen, Høgåsen,

Iglavatnet, Indre Hauglandssjøen, Indrepollen, Insta Bøskaret, Insta Geitaberget, Insta Raudlivatnet, Inste Baikroken, Irgenstjørna,

Kastavika, Kattaneset, Kjerringahavet, Kletta, Klyvalia, Krokvatnet, Kvalesundet, Kvitaskjeret,

Labergvågen, Lakshammaren, Langaneset, Langavasselva, Langavatnet, Langavika, Leiholmen, Lonaelva, Lonlia, Lonmyrane, Lyningshaugane, Lyshornet, Lyshornskaret, Lægda, Lægdene, Løypet, Låtreskjeret,

Midtseterelva, Midtseterfjellet, Mongslehaugen, Munkalia, Mørkatjørna, Mørkatjørna, Mørkatjørna, Mørkevågen, Måsaskallen,

Nordra Revskaret, Nordra Såta, Nordre Notavika,

Oselva, Ospelikampen,

Påskapøyla,

Ramsvika, Raudberget, Raunåslia, Ravnagjelet, Rundatjørna, Rundatjørna, Russadalen, Rødsfjellet, Rødssetra, Rødssteinen, Rødssteinskjera, Røtingatangen,

Saubottsbekken, Saubottshaugen, Setrebekken, Setret, Sineset, Sjøbøhaugane, Skavhella, Skavhellehola, Skeisholmen, Skeismyrane, Skeisosen, Skeistjørna, Skiftesdalen, Skjenabrotet, Skogafjellet, Skotøya, Slåtteneset, Snøkkekampen, Snøkkene, Spannsteigselva, Steindalssetra, Steindalstjørna, Steindalsvatnet, Stemmetjørna, Stokkholneset, Stonghaugen, Stongholmen, Stora Molvika, Stora Stokkfjellet, Storaflua, Storaleitet, Storamyra, Storamyra, Store Brattholmen, Store Havreholmen,
Store Hestholmen, Storemyrane, Strandaskjeret, Strilamyra, Svartatjørna, Svartebottstjørna, Svehaugen, Sælafjellet, Sælhaugane, Søftelandsfjellet, Søminga, Søra Revskaret, Søra Straumsvika, Søra Såta, Søre Notavika,
Søre Ternevågen,

Teinavika, Teineholmen, Teinevika, Ternestetten, Ternhaugen, Ternøya, Tevlemyrhaugane, Toskavågen, Tranevadet, Trollbærshaugen, Trongedalen, Tveitaberget, Tveitaholmen, Tveitaskaret, Tøkjesundet, Tøkjet,

Uerseteskallen, Ullstøholmen, Ullsundet, Ullsundholmane, Ulvakråa, Ulvenkleivane, Utløelva, Utløfjellet, Utløstallane, Utløvadet,

Vassleitet, Vedadalshaugen, Vetla Langøya, Vetla Lyshornet, Vetla Molvika, Vetla Stokkfjellet, Vetlafjellet, Vetlafjellet, Vetlaneset, Vetlaneset,
Vetle Brattholmen, Vetle Havreholmen, Vetle Hestholmen, Vetle Revsåsen, Vetleknappen, Vikaflua, Vikelva, Vinddalshaugane, Vinddalsvatnet,

Ytre Hauglandssjøen, Ytsta Bøskaret, Ytsta Geitaberget, Ytsta Raudlivatnet, Ytstatjørna, Ytste Baikroken, Ytste Lamhusdalen,

Øvredalsvatnet, Øvreeidsdalen, Øvreeidstjørna og

Åsaskiftet.

Det er ingen gårdsnavn eller bruksnamn blant disse vedtakene.

Melding om vedtakene er sendt til Os kommune for kunngjøring lokalt og med informasjon om klagerett og klagefrister.