Konkurstallene har steget

For første gang på over et år har konkurstallene steget.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Konkurstallene for januar viser en svak økning, både når vi sammenligner med desember 2010 og januar 2010. Tendensen for hele fjoråret var at konkurstallene gradvis ble lavere. Men på nyåret 2011 registrerer Konkursregisteret en økning igjen.

– Vi vet ikke hva økningen skyldes, men det er uansett for tidlig på året til å trekke noen konklusjon om hvorvidt den positive tendensen til nedgang i konkurstallene har snudd, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

I januar 2011 ble det registrert i alt 489 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mens det tilsvarende tallet for januar 2010 var 457. Dette er en økning på 7,0 prosent.

I sammenligningen mellom januar i år og januar i fjor er det Nord-Trøndelag fylke som har økt mest, med 125.0 prosent. Rogaland ligger 75 prosent høgere enn i fjor, og Sør-Trøndelag har 41.2 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger enn i januar 2011. Andre fylker kan vise til synkende konkurstall. Sogn og Fjordane hadde en nedgang på 55.6, Møre og Romsdal 47.8 og Vest-Agder 45.5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger en i januar i fjor.

Også sammenlignet med desember 2010, har konkurstallene steget. I desember ble det til sammen registrert 385 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mot de 489 i januar i år.

Antall konkurser og tvangsavviklinger i januar 2011, sammenliknet med januar 2010:

  Konkurser Tvangsavviklinger
Fylke 31.01.2011 31.01.2010 Endring % 31.01.2011 31.01.2010 Endring %
Østfold 16 24 -33,3 7 4 75,0
Akershus 31 35 -11,4 25 10 150,0
Oslo 51 47 8,5 28 17 64,7
Hedmark 25 17 47,1 0 2 -100,0
Oppland 18 18 0,0 2 2 0,0
Buskerud 21 19 10,5 4 11 -63,6
Vestfold 14 17 -17,6 13 5 160,0
Telemark 11 7 57,1 1 2 -50,0
Aust-Agder 7 7 0,0 0 0  
Vest-Agder 10 7 42,9 2 15 -86,7
Rogaland 30 21 42,9 12 3 300,0
Hordaland 33 35 -5,7 15 15 0,0
Sogn og Fjordane 4 7 -42,9 0 2 -100,0
Møre og Romsdal 12 22 -45,5 0 1 -100,0
Sør-Trøndelag 18 13 38,5 6 4 50,0
Nord-Trøndelag 13 7 85,7 5 1 400,0
Nordland 30 32 -6,2 5 5 0,0
Troms 6 14 -57,1 4 0  
Finnmark 6 5 20,0 1 3 -66,7
Utenlands 3 0   0 0  
Ukjent 0 1 -100,0 0 0  
Sum 359 355 1,1 130 102 27,5