Helsestasjonen flyttes for en periode

Ombyggingsarbeid på rådhuset gjør at helsestasjonen er flyttet til fire skoler i Os for en periode.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Oppfølging frå helsesøstrene blir flytta til fire av dei større skulane i Os: Kuventræ, Søfteland, Nore Neset og Os ungdomsskule, melder Os kommune på nett.

Les og: Helsestasjonen flyttes

Kva skule du skal forhalda deg til, kjem an på kor du bur og kva helsesøsterdistrikt du høyrer til.

Ønskjer du kontakt med jordmor, sjå under svangerskapsomsorg

Busett Skule Helsesøster Tid Lege
Austom elva Os ungdomsskule Bjørg Vik Strønen Onsdag og torsdag Torsdag like veker
Osøyro vestom elva Os ungdomsskule Torild Eide Like veker: Onsdag / Ulikie veker: Tysdag, onsdag, torsdag Tysdag ulike veker
Kuventræ / Hegglandsdalen Kuventræ skule Magnhild Aardalsbakke Ulike veker: Måndag og onsdag Onsdag ulike veker
Søre Neset / Halhjem Kuventræ skule Eva Kleive Måndag, fredag Fredag like veker
Søfteland / Lysekloster Søfteland skule Anne Birgitte Hodneland Sundfjord / Annika Måndag, torsdag + ein fredag i månaden Torsdag ulike veker
Søre- og Nore Øyane Nore Neset skule Gro Elisabeth Brudvik Tysdag like veker og kvar fredag Tysdag like veker
Nore Neset Nore Neset skule Dagmar Hilde Måndag frå kl. 11.30, onsdagar Onsdag like veker