Får 10 nye milloner

Ikke overraskende kom  Grieg Foundation på banen igjen med enda flere millioner til Oseana.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Os kommunestyre godkjende 26.oktober ny samla finansieringsplan for Oseana kunst- og kultursenter. Os kommune gjekk inn med 24 mill kr i frisk kapital og 25 mill kr vart lagt som eit lån i driftsselskapet Oseana KF i påvente av statleg medfinansiering i prosjektet.

Kostnadsramma vart endeleg sett til 210,7 mill kr for heile byggeprosjektet.

Sist veke melde hovuddonator Grieg Foundation at dei set av ytterlegare 10 mill kr til prosjektet, primært som eit rentefond, slik at ikkje lånebelastninga vert for stor på driftsselskapet Oseana KF i opningsåra.

– Det er ein ny fantastisk gåve frå Grieg Foundation som gjer at vi no kan sjå fram mot opning av senteret med ro kring byggefinansieringa. Vi meiner framleis at staten bør ta del i spleiselaget, men dette gjev oss handlingsrom tid til å jobba målretta med dette dei neste åra, seier ordførar og styreleiar i Oseana KF Terje Søviknes.

Samla bidrag frå Grieg Foundation til Oseana er etter dette på heile 65 mill kr, og saman med ca 30 mill frå andre private selskap og einskildpersonar gjer dette at meir en 50% av Oseana er finansiert med gåver frå private.

– Det heile er eit eventyr av eit eksempel på Offentleg-Privat-Samarbeid innan kulturfeltet, seier Søviknes.

Grieg Foundation har dermed bidratt med enda mer penger til Oseana og dette kom vel egentlig ikke som noe overraskelse.

Ikke overraskende
Som NyttiOs.com skrev i oktober, tror vi at det har lagt en garanti fra Grieg Foundation i bakhånd hele veien som kan være med å sikre finansieringen. Derfor har også ordfører Terje Søviknes kunnet sove godt om natten hele veien.

Kommer ikke staten på banen med penger, blir det helt sikkert flere bidrag fra Grieg Foundation.