Kjære Stortingsrepresentanter

Kurt Oddekalv trekker blant annet frem utryddingen av laksen i Os-vassdaget i et brev der han tiltaler Stortingsrepresentantene som kjære.


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Kurt Oddekalv tiltalar Stortingsrepresentantane som kjære, og ber dei om å sette seg inn i og forstå at det Noregs Miljøvernforbund driv med er skikkelig dokumentert. Han vil mellom anna ha støtte for at oppdrettarane har kontroll på sine forvaltningsmyndigheiter, skriv kyst.no.

I samband med at den mykje omtalte rapporten til Kurt Oddekalv og Noregs Miljøvernforbund vart overlevert til Stortinget, er det også lagt ved eit brev til Stortingsrepresentantane. Her ber Oddekalv om støtte i sin kamp for å få oppdrettsanlegga inn i tette, flytande system.

Han hevdar at rapporten som låg ved brevet til dei folkevalde på Stortinget er vasstett og at den dokumenterar hans påstandar om negative miljøkonsekvensar ved oppdrettsnæringa. Han framhevar også at det i dag ikkje er myndigheitene som styrer oppdrettsnæringa, men næringa som styrer myndigheitene.

Les heile brevet frå Noregs Miljøvernforbud til stortingsrepresentantane under.

Kjære Stortingsrepresentant!

Du har vel hørt om kampen vår for å få oppdrettsanlegg inn i flytende tett anlegg. De har hele tiden sagt at vi ikke kan dokumentere våre påstander om miljøkonsekvensene av norsk oppdrett, og de store mengdene slam som ligger under anleggene.

Rapporten vi har laget er vanntett, og de forskerne som har lest den sier at den holder mål. Rapporten viser ettertrykkelig dette og den sier sannheten om oppdrett. Det er en katastrofe for fjordene våre at seien blir ødelagt og at villtorsken er i ferd med å forsvinne. Våre lakseelver er i ferd med å bli tomme for både laks og sjøørret.

I ville vakre Vosso er laksen helt utryddet. Det samme gjelder for Os-vassdraget. Vi sloss som du vet for bedre miljø, og det klarer vi ikke uten at Dere ansvarlige politikere tar grep og setter nye standarder for anleggene, og aller helst fristiller Mattilsynet fra alle departementene som har særinteresser i tilsynets virke. Våre analyser viser at det eneste virkemiddel som vil virke er flytende lukkede anlegg med strømsettere som løfter vann fra 50 m dyp og som renser alle utslipp.

Vi vet at flere av våre støttespillere har fått ubehageligheter fra FHL og eksportutvalget for fisk, og denne uredeligheten beklager vi sterk. De har prøvd å true støttespillerne til ikke å støtte oss i kampen. Når de ikke hadde andre virkemiddel, går de løs på dem. Oppdretterne har nektet og stille i 4 tv-debatter tilsvarende 4 radio-debatter om den miserable måten næringen drives på.

Et stort oppdrettsanlegg (årlig produksjon 4-6000 tonn laks) tilsvarer utslipp til 70.000 stk – 90 kg slaktegris, dette forurenser og forpester fjordene våre. Miljøvernforbundet mener vi er nødt til å tvinge oppdrettsnæringen inn i flytende tette anlegg i løpet av tre år, for å unngå en økologisk kollaps. Grunnen til at vi også må opplyse om dette i utlandet er at oppdretterne direkte eller indirekte har kontroll på alle myndigheter som skulle forvalte de. Vi beklager dette, men fjordene og villfisken er viktigere for oss enn oppdretternes oppdrett i åpne merder og dets marked.

Vi sender deg denne rapporten og en DVD for at du kjære stortingsrepresentant skal kunne sette deg inn i og forstå at det Miljøvernforbundet driver med er skikkelig dokumentert, og at vi kjører på med samme kraft videre. Vi ber deg som folkevalgt å lese denne rapporten og ta opp saken før det er for seint og alle fjordene er som Hardangerfjorden stor sett tom for villfisk.