Utsetter åpningen av Oseana

Forsinkelser i byggeprosessen gjør at åpningen av Oseana kunst og kultursenter blir utsatt. 


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

– Fremdriftsplanen har vært, og er fortsatt, stram. Mindre forsinkelser knyttet til enkeltelement i bygget får raskt følgekonskvenser for den generelle fremdriften. Dette gjør at åpning 29.april ikke er realistisk uten omfattende forsering av arbeidene, med medfølgende ekstrakostnader, melder leder for byggekomiteen Terje Søviknes i en pressemelding til NyttiOs.com. 

Les og: Oseana i siget

– Prosjektledelsen og Byggekomiteen vurderer derfor at det ikke er tilrådelig å forsere prosjektet. Hensynet til økonomien i prosjektet og kvaliteten i bygget tilsier at offisiell åpning utsettes.

– Byggekomiteen og driftsstyret for Oseana KF vil ta stilling til ny åpningsdato i sine møter, henholdsvis 17. og 23.november, melder Søviknes.