Helsestasjonen blir flyttet

Ombygging på Rådhuset i Os sentrum gjør at Helsestasjonen blir flyttet.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

I forbindelse med ombygging på Rådhuset skal Helsestasjonen utbedres. Stasjonen skal tilbake til Rådhuset, men først etter at lokalene er fornyet og utvidet.

Flyttingen av Helsestasjonen vil skje 25. og 26 november og blir da å finne litt forskjellige steder for en periode.

Jordmor vil bli å treffe på Os legevakt mandag, tirsdag og torsdag.

Oppfølging fra helsesøstrene blir flyttet til skolene

  • Kuventræ skule
  • Søfteland skule
  • Nore Neset skule
  • Os ungdomsskule

Flyktningar, smittevern, psykisk helsestenester for barn
Helsesøster for flyktninger, oppfølging av smittevern og psykisk helsetjeneste for barn blir å treffe i andre etasje på Rådhuset – som før.

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom har samme besøkstider som før, men fremmøteplassen blir på Os ungdomsskule.

Redusert tilbod
I og med at det er flere som bruker lokalene på skolane, vil det i ombyggingsperioden bli et noe redusert tilbud fra helsestasjonen. Av samme grunn blir det endret tid for noen av avtalene i starten av perioden, melder Os kommune på nett.