Trange rammer

Os kommune driver godt, men har store utfordringer i forhold til økonomien de neste årene.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Rådmann Knut Terje Rekve la denne uken frem budsjettforslag for 2011 og økonomiplanen 2011-2014.

”Kommunebarometeret” viser at Os kommune driver godt innenfor knappe tilgjengelige ressurser. Faktisk er vi den kommunen i fylket med lavest ”frie” inntekter per innbygger. Målt mot ressursbruk og resultat, ligger vi på 147 plass i landet, (av 430 kommunar) og på 8 plass i fylket. Samtidig har trolig innbyggerne forventninger om at tjenestene i Os skal være på samme nivå, eller litt bedre, enn i andrekommuner. Dette skapar utfordringar, skriver rådmannen i innledningen til budsjettforslaget.

HER FINNER DU BUDSJETTFORSLAGET!

Nå er det politikerne i Os sin tur til å ta tak i budsjettforslaget som skal gjennom flere innstanser før det skal vedtas i kommunestyret 7. desember.

10.november – Tenesteutvalet – Innspel til budsjettet
11.november – Arbeidsmiljøutvalet – Innspel til budsjettet
23.november – Os formannskap – Budsjettinnstilling
7.desember – Os kommunestyre – Endeleg budsjettvedtak