Slapp unna streik

Fagforbundet og NHO Service meklet seg frem til en løsning to timer på overtid i natt.
Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Det var fare for at 86 ansatte ved 13 private sykehjem kunne bli tatt ut i streik, men i natt to timer på overtid i natt ble Fagforbundet og NHO Service enige. Den varslede streiken blir dermed ikke noe av.

– Vi er veldig fornøyd med å få gjennomslag for våre krav om en sykelønnsordning og en ansiennitetsstige, slår Fagforbundets forhandlingsleder Kjellfrid Blakstad fast.

Bestemmelsene om sykelønn og foreldrepenger innebærer at arbeidsgiver forskutterer dette opptil tre måneder slik at de ansatte har en lønn å leve av hvis utbetalingene fra det offentlige skulle bli forsinket.

– I løsningen ligger det også at minstelønnssatsene etter fire år tilsvarer det sammenlignbare områder har etter åtte år. Det er vi fornøyd med, sier Kjellfrid Blakstad.

Løsningen innebærer:

  • Generelt tillegg på 1 krone med virkning fra 1. mai og 50 øre fra 1. juli.
  • Arbeidsgiver forskutterer sykelønn og foreldrepenger i opptil tre måneder, slik at de ansatte ikke er avhengig av å vente på utbetalinger fra NAV slik de er i dag.
  • Tilleggene for ubekvem arbeidstid (kveld, natt og helg) er økt med ni prosent

Minstelønnssatsene heves slik med virkning fra 1. januar 2011:

0 år 2 år 4 år
Uten særskilt krav til utdanning 107,50 117,50 130
Krav om fagbrev eller tilsvarende 119,75 129,75 142
Sykepleier 150,22 160,22 170

I tillegg skal det føres lokale forhandlinger på bedriftene.

Det er også blitt enighet om å sette ned partsammensatte utvalg som skal se på bestemmelser omkring pensjon og heltid.