Krever tiltak

Stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen fra Os krever tiltak i forhold til de som venter på sykehjemsplass. LESERINNLEGG!

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Uverdig at ikke Kåre får sykehjemsplass!

Det hjelper ikke mye for enkeltmenneske Kåre hvor mange system for ventelister som kommer i forhold til sykehjemsplasser. Jeg etterlyser tiltak fra regjeringen her og nå!

Her kan man gå inn å gi kommunene det kronebeløpet som utgjør innslaget for tunge brukere ca. 840 tusen pr sykehjemsplass ganger det med antall 3068 som venter. Gi dette tilskuddet som følger den som står på venteliste for deretter og få til et eget 24 HJEMMEOMSORG til den det gjelder. Fra en dato til vedkommende har fått sykehjemsplass (inntil en viss dato slik at det ikke blir en sovepute for kommunen til å bygge nye plasser)

Da får en også en mulighet for at flere kommer i arbeid som i dag går rundt å jobber ufrivillig deltid. Noe som også er en stor diskusjon. Dette vil da gi en økt trygghet for den som venter samt at det er kjente mennesker i en turnus/skift ordning. Altså er man med på å gi en god og trygg eldreomsorg i en ventetid.

De eldre fortjener tiltak her og nå ikke diskusjon rundt hvor mange som venter og at kommunene har ansvaret. Man kan være enig i det men det hjelper ikke Kåre i en tung og vanskelig situasjon!

Laila Marie Reiertsen

Arbeid og sosial komiteen FrP