Bygger ny ungdomsskole

Et enstemmig kommunestyre gikk tirsdag inn for at det skal bygges ny ungdomsskole med en sentral plassering i Os.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Den nye  Skolebruksplanen 2010-20 ble enstemmig vedtatt med bygging av ny ungdomsskole og en samlet investeringsramme på 200 mill kr for Os-skolene de neste årene.

Det ble ikke tatt endelig stilling til plassering av ny ungdomsskole.

Endelig plassering kan bli bestemt i løpet av vinteren, prosjektering og anbud i løpet av 2011 og byggestart i 2012, med mulig åpning i 2013/14.

I Skolebruksplanen ligger det inne at det skal bygges ny ungdomsskole i Os og samtidig utvidelse av Halhjem barneskule til fulldelt barneskole, utbedre Os ungdomsskule og bygge ut Kuventræ skule  slik at den har plass til to paralleller på hvert steg.

Fremdriftsplanen legger opp til å gjennomføre dette innen 2015.

Et enstemmig kommunestyre godkjente også ny finansieringsplan for Oseana.