Flere venter på sykehjemsplass

Fusa og Samnanger kommune har ingen som venter på sykehjemsplass  eller omsorgsboliger. Men i Os er det annerledes.


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Det er TV 2 Nyhetene som har gjort en undersøkelse blant samtlige norske kommuner for å få svar på hvordan det står til med sykehjemsplasser og omsorgsboliger med mulighet for heldøgnspleie.

Totalt har 236 kommuner svart at de har innbyggere som venter på å få tildelt en plass. De resterende 194 kommunene oppgir at de ikke hadde noen som ventet på en plass da de svarte på undersøkelsen.

Fusa og Samnanger kommune oppgir at de ikke har noen som venter på plass, men i Os skal det være over 20 personer som venter på plass. Den som har ventet lengst har ventet i snart ett år.