Fare for sykehjemstreik

13 private sykehjem kan bli rammet av streik fra og med onsdag. I tilfelle går også flere ved Luranetunet ut i streik.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Fagforbundet meldte fredag 22.oktober plassfratredelse for 86 medlemmer ved en eventuell konflikt i forhandlingene om pleie- og omsorgsoverenskomsten til motparten NHO service.

Fagforbundet tar ut i alt 86 medlemmer ved 13 sykehjem. Streikeuttaket utgjør ingen trussel mot liv og helse.

I dag møtes Fagforbundet og NHO Service hos riksmeklingsmannen i et siste forsøk på å bli enige om lønnsoppgjøret for forbundets medlemmer i private sykehjem og omsorgsbedrifter. Lykkes de ikke innen fristen går ut ved midnatt natt til onsdag, går 86 ansatte ved 13 virksomheter til streik fra onsdag morgen.

13 ansatte ved Aleris Omsorg, Lurantunet blir tatt ut fra onsdag morgen hvis det blir streik.

7 av de 13 institusjonene der Fagforbundet nå varsler streik, var også rammet av streik i vinter.

Også i det pågående lønnsoppgjøret mellom NHO Service og Fagforbundet er det likeverdige vilkår i forhold til offentlige pleie- og omsorgsinstitusjoner som står sentralt.

– Vi fikk ikke gjennomslag for et nytt lønnssystem basert på garanterte minstelønnssatser slik vi har i offentlig sektor, og derfor brøt vi, oppsummerte Unni Rasmussen i Fagforbundets forhandlingsenhet da forhandlingene ble brutt 31. august i år.