Osingene ga minst i Hordaland

Osingene ga minst i Hordaland per innbygger til TV Aksjonen, men det kom likevel inn en bra sum.

I 22.30-tiden søndag kveld var det kommet inn over 150 millioner kroner i TV Aksjonen som skal gå til Flyktningehjelpen.

I Os ble det samlet inn 340 000 kroner i bøssene som frivillige var ute med i dag og i tillegg kommer gaver og det som er ringt inn på givertelefonen.

I Norge er snittet på hva hver innbygger har gitt på 35 kroner. I Os ligger snittet på ca 28 kroner som er det laveste av kommunene i Hordaland.