Utbedrer løypene før snøen kommer

I Eikedalen skisenter har det vært stor aktivitet i høst for å forbedre løypetraseer før snøen kommer.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

I disse dager er man i full gang med omlegging av nederste del av Lysløypen i Eikedalen. Henget/nederste del av denne løypen vil bli betydelig utbedret.
I vinter blir det ikke lenger en bratt «flaskehals» ved inngangen til henget. Løypen blir også bedre planert og bredere i hele den nederste del.

Målet er at denne løypen blir et fullgodt alternativ til Bergensløypen, slik at trafikken blir jevnere fordelt mellom de ulike løypene (spesielt på kveldskjøringene).

Les og: Avsluttet i med sol og slusj

Når maskinene først er på plass i Lysløypen, vil vi i samarbeid med Bergen Freestyleklubb også foreta utbedringer på kuleløypen. Denne skal oppgraderes slik at den tilfredsstiller alle internasjonale krav, melder Eikedalen skisenter.

Det vil også bli gjort utbedringer på heistrasèene til Tvillingtrekkene før vinteren setter inn.