Vil bruke 200 millioner på skoler

I ny skolebruksplan for Os ligger det inne å bygge ny ungdomsskole og utbygging av tre andre skoler. Totalt 200 millioner kroner vil det koste.
Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Fremlegg til skolebruksplan 2010-2020 for Os kommune er nå klar til behandling i formannskapet (19. oktober) og kommunestyret (26. oktober).

I planen ligger det inne at det skal bygges ny ungdomsskole i Os og samtidig utvidelse av Halhjem barneskule til fulldelt barneskole, utbedre Os ungdomsskule og bygge ut Kuventræ skule  slik at den har plass til to paralleller på hvert steg.

Totale kostnader er satt til 200 millioner kroner. 180 mill. kroner av disse er knyttet opp til utbygging av de to ungdomsskolene.

Fremdriftsplanen legger opp til å gjennomføre dette innen 2015.

I tillegg kommer generelt vedlikehold på skolene, som vil utgjøre kostnader på ca 10 millioner kroner hvert år.