Oseana i siget

Til tross for at det mangler rundt 30 millioner kroner, går byggingen sin gang på det som skal bli osingene sin nye stolthet når det står ferdig neste vår. SE FERSKE BILDER!

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Uken før statsbudsjettet ble lagt frem gikk

statssekretær Lubna Jaffery Fjell ut og bekreftet at det ikke lå penger til Oseana inne.

– Staten har aldri lovet Oseana penger på noe tidspunkt. Det finnes 38 prosjekter i statsbudsjettet som venter på statlig tilsagn. Ingen av disse har startet å bygge før staten har gått inn med penger, sier statssekretæren.

Dermed får ikke Oseana de 15 millioner kronene det er søkt om fra staten i denne omgang heller.

Det kom og frem at prisen på Oseana vil bli ca 14 millioner kroner høyere enn de 196 millionene som det har fært kalkulert med.

 

Totalt dreier det seg nå altså om en mangel på ca 30 millioner kroner.

– Det blir tøft å gå inn i prosjektets sluttspurt uten de statlige kronene vi har regnet med å få, sa ordfører Terje Søviknes til NyttiOs.com da dette ble kjent.

Ordfører Terje Søviknes har hele veien i forbindelse med byggingen jobbet med å få sponsorer på banen og forteller at de har en plan videre også.

– Kommunestyret i Os får saken på bordet 26. oktober. Der må vi finne ut hvordan vi fortsetter den videre fremdriften, sa ordfører Terje Søviknes da det ble kjent at det ikke ligger inne penger i statsbudsjettet.

Penger i bakhånd
Grieg Foundation har allerede bidratt med mye penger til Oseana i form av kunstdelen. NyttiOs.com tror at det har lagt en garanti fra disse i bakhånd hele veien som og kan være med å sikre finansieringen. Derfor har også ordfører Terje Søviknes kunnet sove godt om natten hele veien.

I kommunestyret 26. oktober skal det uansett legges frem en finansieringsplan.