Har du husket å måle opp boligen?

Skatteetaten vil ha målene på huset ditt som skal brukes til beregning av likningsverdien. Nå haster det med å få sendt inn skjema.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

I begynnelsen av september fikk alle boligeiere tilsendt et brev og et skjema fra Skatteetaten. I brevet ble eier bedt om å innrapportere opplysninger om boligen sin.

Alle boligeiere skal innrapportere opplysninger om, boligareal (P-ROM eller BOA), byggeår og boligtype. Disse opplysningene vil danne grunnlaget for den nye likningsverdien.

Opplysninger om areal og byggeår finnes for eksempel i salgsoppgaver og takstdokumenter.

Dersom den nye likningsverdien skal kunne tas hensyn til ved beregning av skattetrekket for 2011, må opplysningene sendes inn innen 15. oktober.

Dersom opplysningene ikke er gitt innen fristen for å levere selvangivelsen, kan Skatteetaten fastsette likningsverdien ved skjønn.

Innleveringen av opplysningene om boligen kan gjøres elektronisk på skatteetaten.no eller via SMS. Skjemaet kan også sendes inn eller leveres på skattekontoret.

I forbindelse med utsendingen fra Skatteetaten dukker det også opp mange spørsmål hos huseiere.

Derfor har Skattetetaten fått laget en egen nettside som skal kunne gi svar på mange av spørsmålene.