130 000 kroner til eldre

Os kommune er blant kommunene i Hordaland som får mest fra den Kulturlelle spaserstokken. Fusa, Austevoll og Tysnes for og penger.


Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Kulturdepartementet har mottatt i alt 281 søknader, og av disse har 275 av søkerene fordelt 54 mill. kroner. Både Os, Fusa, Tysnes og Austevoll

Den kulturelle spaserstokken sørger for et profesjonelt kulturtilbud til eldre. Den kulturelle spaserstokken stimulerer til samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene, slik at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Midlene deles ut etter søknad fra kommunene.

Os kommune får 130 000 kroner og er blant kommunene som får mest midler. Austevoll får 60 000 kroner, Fusa får 15 000 og Tysnes får 15 000 kroner.

I statsbudsjettet for 2010 er det bevilget til sammen 28 mill. kroner til Den kulturelle spaserstokken på Kulturdepartementets og Helse- og omsorgsdepartementets budsjetter, med henholdsvis 14 mill. kroner fra hvert departement.

For en del av kommunene som får tildelt midler fra Den kulturelle spaserstokken i 2010, ligger et samarbeid mellom flere kommuner til grunn for tilskuddet. Tilskuddsbrev vil sendes i løpet av oktober.

Den kulturelle spaserstokken ble etablert som en ordning i 2007 med en bevilgning på 10 millioner kroner. I tråd med Kulturløftet II vil regjeringen fram til 2014 arbeide for å tredoble satsningen på den kulturelle spaserstokken og gjøre ordningen permanent.

Totalt Hordaland 2 562 000 kroner:
Bergen kommune 650 000 kroner
Fjell kommune 200 000 kroner
Øygarden kommune 50 000 kroner
Kvinnherad kommune 110 000 kroner
Voss kommune 170 000 kroner
Austrheim kommune 60 000 kroner
Kvam herad 150 000 kroner
Os kommune 130 000 kroner
Askøy kommune 160 000 kroner
Osterøy kommune 120 000 kroner
Lindås kommune 100 000 kroner
Vaksdal kommune 55 000 kroner
Odda kommune 45 000 kroner
Ullensvang herad 37 000 kroner
Austevoll kommune 60 000 kroner
Granvin Herad 20 000 kroner
Etne kommune 55 000 kroner
Fusa kommune 15 000 kroner
Masfjorden kommune 15 000 kroner
Radøy kommune 30 000 kroner
Tysnes kommune 15 000 kroner
Ulvik kommune 20 000 kroner
Meland kommune 30 000 kroner
Stord kommune 50 000 kroner
Jondal kommune 40 000 kroner
Bømlo kommune 150 000 kroner
Sveio kommune 25 000 kroner