Oppstart på ny vei i 2012

På Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag ligger det inne penger som skal gi ny vei mellom Os og Bergen.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Flere veistrekninger i Hordaland ligger inne på Statsbudsjette som ble presentert i dag, og for Oosinger er nok midler til ny vei E39 mellom Os og Bergen ekstra gledelig.

E39 Svegatjørn-Rådal får nemlig midler til videre statlig planlegging med sikte på anleggstart i 2012.

Andre veistrekninger som nevnes på budsjettet er:

  • E39 over Stord. Her skal regjeringen bidra med 50 millioner kroner, mens 20 millioner kroner skal komme fra bompengene.
  • E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune: 30 millioner kroner.
  • Hardangerbroen stikker av med 380 millioner kroner. Regjeringen bidrar med den nette sum av 0 kroner. Bidraget er det bompengeselskapet som kommer med i 2011.
  • Vossapakka skal få 180 millioner kroner. Regjeringen bidrar med 55 millioner, 125 skal finansieres av bompengeselskapet.
  • Ny tunnel gjennom Ulriken kan ikke starte opp før tidligst i forbindelse med 2013-budsjettet. Først skal hele prosjektet ha en ekstern kvalitetssikring før en vurderer igangsetting av prosjektet.
  • Tolv millioner kroner er foreslått for å videreføre det statlige driftstilskuddet for å opprettholde driften ved Stord lufthamn, Sørstokken.